#Beauty is everywhere

#BEAUTYISEVERYWHERE BY O&O ADVERTISING

Trods alverdens brutalitet og ulykke, er vi omgivet af skønhed og finder den igen og igen. Det grimme såvel som det smukke rører os. Med vores iPhone i lommen er vi på evig jagt efter den guddommelige vinkel, det flotteste lys og skønheden i byens forfald. Vores billeder inspirerer og spreder det glade skønhedsbudskab. De bedste billeder brænder sig fast på nethinden. De lagres på vores indre harddisk såvel som på vores Instagram.
O&O har lavet en serie af smukke bøger, gaveæsker og postkort m.m. baseret på billeder fra vores fotostreams. Billederne er autentiske eksempler på den skønhed, vi har set, affotograferet og gemt i vores private samlinger.
Disse billeder er en del af en serie trykt på smukke notesbøger, kort mm. Kampagnen er baseret på billeder fra bureauets medarbejderes iPhone fotostream. Billederne er autentiske eksempler på den skønhed, vi har set, affotograferet og gemt i vores private samlinger.

Nu deler vi den med dig!

Vi ser billederne, når verdens have svines til med affald, når forfærdelige bomber ødelægger huse og byer, og når Botox, laserkirurgi og brystløft kun I begrænset omfang ophæver tyngdeloven hos 80ernes skønhedsidealer. Vi ser det i nyhederne på alle vores medier, googler det og deler det på #stopsvineriet, #nomore og #plasticsurgerygonewrong …
Det grimme såvel som det smukke rører os. De bedste billeder brænder sig fast på nethinden. De lagres på vores interne harddisk såvel som på vores Pinterest account.
Heldigvis ligger det i vores natur at søge det smukke. Og som en stadig kamp mod det grimme der foregår i verden, opfinder vi smart phone-kameraet med 20,7 megapixel og autofokus, Instagram og Snapchat. Her distribuerer vi skønhed!
Med vores iPhone i lommen er vi på evig jagt efter den guddommelige vinkel, den flotteste trutmund, det himmelske lys og skønheden i byens forfald. Vores blog, Facebook feed og Twitter account spreder det glade skønhedsbudskab, venner og følgere deler det, lader sig inspirere, og begiver sig ud på endnu en jagt efter det perfekte glimt af hverdagens skønhed. Vi finder den i en kage, i kombinationen af jeans mod bare fødder, i solnedgange, glade unger og den perfekte makeup.
Det vigtige – det vidunderlige – er, at vi finder skønhed igen og igen – på trods. Og hver gang vi affotograferer den og deler den, multipliceres den, og den samlede mængde af skønhed i verden fordobles. Igen og igen. Verden bliver smukkere dag for dag.
Heldigvis ligger det i vores natur at foretrække det smukke. Vi fordobler det med en hastighed, der langt overstiger den hastighed, hvormed det uskønne formerer sig. Måske er vi i gang med, billede for billede, at slå det grimme ned. At kvæle det med skønhed.

Måske man kan ...

The images are part of a series printed on beautiful notebooks, cards etc. The campaign is made with images from the O&O employees’ iPhone photo stream. The pictures are real examples of the beauty we have seen, photographed and stored in our private collections.

Now we share it with you!

EN

We see the images when oceans are polluted with waste, when bombs destroy homes and cities, and when Botox, laser surgery and breast lift not quite compensates for gravity for those who use to be beauty icons of the 80s. We see it in the news on all our medias, we Google it and share it on #stoppollution, #nomore and #plasticsurgerygonewrong …
The ugly as well as the beautiful touches us. The most powerful images stay with us forever. They are stored on our internal hard drive as well as on our Pinterest account.
Fortunately, it is in our nature to seek out what is beautiful. And as a constant fight against the horrible things going on in the world, we invent the Smartphone camera and its 20.7 megapixels autofocus, Instagram and Snapchat.
This is how we distribute beauty!
With our iPhone in the pocket, we are always searching for the divine composition, the sexiest pout, the heavenly light and the beauty of urban decay. Our blog, Facebook and Twitter account spread the message of beauty, friends and followers share it, find inspiration, and embarks on yet another search for the perfect glimpse of beauty in everyday life. We find it in a piece of cake, in the combination of jeans and bare feet, in sunsets, happy kids and the perfect eye makeup.
The important thing – the wonder – is that we manage to find beauty again and again. And every time we shoot beauty, and share it, we multiply it. And as a result the total of beauty in the world grows. The world becomes more beautiful by the day.
Fortunately, it is in our nature to prefer what is beautiful. We’re doubling it at a rate that far exceeds the growth of that which is horrible. Maybe we are winning the fight against the ugly, frame by frame, drowning it in beauty.

Maybe we can ...

Disse billeder er en del af en serie trykt på smukke notesbøger, kort mm. Kampagnen er baseret på billeder fra bureauets medarbejderes iPhone fotostream. Billederne er autentiske eksempler på den skønhed, vi har set, affotograferet og gemt i vores private samlinger.

Nu deler vi den med dig!

DK

Vi ser billederne, når verdens have svines til med affald, når forfærdelige bomber ødelægger huse og byer, og når Botox, laserkirurgi og brystløft kun I begrænset omfang ophæver tyngdeloven hos 80ernes skønhedsidealer. Vi ser det i nyhederne på alle vores medier, googler det og deler det på #stopsvineriet, #nomore og #plasticsurgerygonewrong …
Det grimme såvel som det smukke rører os. De bedste billeder brænder sig fast på nethinden. De lagres på vores interne harddisk såvel som på vores Pinterest account.
Heldigvis ligger det i vores natur at søge det smukke. Og som en stadig kamp mod det grimme der foregår i verden, opfinder vi smart phone-kameraet med 20,7 megapixel og autofokus, Instagram og Snapchat. Her distribuerer vi skønhed!
Med vores iPhone i lommen er vi på evig jagt efter den guddommelige vinkel, den flotteste trutmund, det himmelske lys og skønheden i byens forfald. Vores blog, Facebook feed og Twitter account spreder det glade skønhedsbudskab, venner og følgere deler det, lader sig inspirere, og begiver sig ud på endnu en jagt efter det perfekte glimt af hverdagens skønhed. Vi finder den i en kage, i kombinationen af jeans mod bare fødder, i solnedgange, glade unger og den perfekte makeup.
Det vigtige – det vidunderlige – er, at vi finder skønhed igen og igen – på trods. Og hver gang vi affotograferer den og deler den, multipliceres den, og den samlede mængde af skønhed i verden fordobles. Igen og igen. Verden bliver smukkere dag for dag.
Heldigvis ligger det i vores natur at foretrække det smukke. Vi fordobler det med en hastighed, der langt overstiger den hastighed, hvormed det uskønne formerer sig. Måske er vi i gang med, billede for billede, at slå det grimme ned. At kvæle det med skønhed.

Måske man kan ...

The images are part of a series printed on beautiful notebooks, cards etc. The campaign is made with images from the O&O employees’ iPhone photo stream. The pictures are real examples of the beauty we have seen, photographed and stored in our private collections.

Now we share it with you!

EN

We see the images when oceans are polluted with waste, when bombs destroy homes and cities, and when Botox, laser surgery and breast lift not quite compensates for gravity for those who use to be beauty icons of the 80s. We see it in the news on all our medias, we Google it and share it on #stoppollution, #nomore and #plasticsurgerygonewrong …
The ugly as well as the beautiful touches us. The most powerful images stay with us forever. They are stored on our internal hard drive as well as on our Pinterest account.
Fortunately, it is in our nature to seek out what is beautiful. And as a constant fight against the horrible things going on in the world, we invent the Smartphone camera and its 20.7 megapixels autofocus, Instagram and Snapchat.
This is how we distribute beauty!
With our iPhone in the pocket, we are always searching for the divine composition, the sexiest pout, the heavenly light and the beauty of urban decay. Our blog, Facebook and Twitter account spread the message of beauty, friends and followers share it, find inspiration, and embarks on yet another search for the perfect glimpse of beauty in everyday life. We find it in a piece of cake, in the combination of jeans and bare feet, in sunsets, happy kids and the perfect eye makeup.
The important thing – the wonder – is that we manage to find beauty again and again. And every time we shoot beauty, and share it, we multiply it. And as a result the total of beauty in the world grows. The world becomes more beautiful by the day.
Fortunately, it is in our nature to prefer what is beautiful. We’re doubling it at a rate that far exceeds the growth of that which is horrible. Maybe we are winning the fight against the ugly, frame by frame, drowning it in beauty.

Maybe we can ...